Coaching na bevalling

Coaching
Ná de bevalling

Meestal zitten er tussen impactvolle gebeurtenissen tijd om te herstellen. In het geval van zwangerschap, bevalling en moederschap krijg je de tijd niet. Deze 3 life events zijn namelijk direct achter elkaar gekoppeld. Jouw zelfhelend vermogen, hoe groot die ook is, kan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld na een zwangerschap waarbij spanning en onzekerheid de overhand hebben gehad en daar achteraan een intense bevalling.


Het wegdrukken van de intense (en soms traumatische ervaring) en daarmee de gevoelens lijkt de enige handige en dus gunstigste oplossing. Van uitstel komt afstel, zeker omdat je baby de aandacht vraagt. Dit afstel uit zich in het langdurig wegdrukken van gevoelens en dat kan weer gevolgen hebben voor de hechting, het ontstaan van PTSS, depressie en mama burn-out. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot het onverhoopt afscheid nemen van de kinderwens.


Als je bevallingsbeleving je op welke manier dan in de weg, gun het jezelf om daar aandacht aan te geven.


Puur Pijn Post Partum Preventie coaching is een programma waarbij in 2 gestructureerde coaching sessies jouw bevalling ervaring de aandacht krijgt. En wel op 3 levels, de fysieke ervaring, de mentale en emotionele ervaring. Ik wens je toe dat je niet met stress maar met meer rust in je hart terug kunt kijken naar de geboorte van je kind, ongeacht hoe lang het geleden is dat je moeder werd.

Aantal bijeenkomsten: 

Aantal deelnemers per curus: 


Locatie:

Tijden:

Misschien is dit ook wat

VOOR JOU?

Privé Coaching


Soms worstel je zo met vraagstukken en vindt je het moeilijk om bij je eigen levenswijsheid te komen. Als coach zoek ik samen met je naar de blokkade tussen jou en je zelfhelend vermogen

Burn-out preventie / coaching


Druk, drukker, drukst en drukte. Aan alle kanten wordt je daarmee geconfronteerd, op je werk en in je privéleven. Overmatig veel druk maakt dat je op je tenen gaat lopen…