Weekend 7 bronnen

Weekend de 7 bronnen van de vrouwelijke energie

 

Ook jij mag er zijn

 

De 7 bronnen van de vrouwelijk energie is ontstaan doordat mij al jarenlang de vraag gesteld werd hoe ik deze bijzonder sterke vrouw geworden ben, na zo'n beschadigde jeugd. Of ik dit de ander kon leren? Doordat deze vraag steeds weer terug kwam, besefte ik, dat men mijn antwoord wilde horen en dit waardevol vond. Uiteindelijk ben ik er voor gaan zitten en heb ruim de tijd genomen (jarenlang) om antwoord te kunnen geven op deze vraag.

 

Mijn antwoord op deze vraag is zowel eenvoudig als gecompliceerd. Het is verpakt in een proces waar ieder mens mee te maken heeft. Het heeft te maken met de eigen persoon en met de anderen om ons heen. Het heeft te maken met bewustzijn en daarna met keuzes die voortkomen uit dit bewustzijn. In ieder geval was mij duidelijk dat als ik dit op eigen kracht kon leren, anderen dit ook kunnen. Om een persoonlijk proces zo goed mogelijk te kunnen doorlopen, heb ik mijn antwoorden vertaalt naar een mooi weekend met verschillende onderdelen.

Onderdelen van het weekend

1. een coaching weekend:

 

In mijn optiek, beschikken wij mensen over 7 bronnen waar we energie uit kunnen putten, mits we de bronnen goed gebruiken. In het coaching weekend zullen al deze bronnen de aandacht krijgen.

De bronnen worden in groepssessies toegelicht. Na deze groepssessies is er de mogelijkheid om diepgaande gesprekken te voeren. Het kan zijn dat je dat liever in een klein groepje doet of juist met één medecursist. Ook kan het zijn dat je liever in je eentje de bron gaat overpeinzen. Of dat je de behoefte hebt aan een coaching sessie met één van de coaches. Dat is allemaal mogelijk in dit weekend.

 

2. een coachend werkboekje:

 

Energie komt ergens vandaan en gaat ergens naar toe. In het weekend van de 7 bronnen van de vrouwelijke energie krijgen kwetsbaar en kracht beiden de aandacht. Wat kost jou energie en wat levert jou energie? En hoe zie jij dit zelf? Het effect van dit coaching weekend zal vooral merkbaar zijn als je weer thuis bent. Er kunnen bijvoorbeeld vragen komen over wat er gezegd of geleerd is. Dit coachend werkboek is een hulpmiddel om jouw proces in het weekend en daarna te kunnen volgen.

3. drie invulposters:

 

Om bij tijd en wijlen vanuit de metapositie naar je eigen levenskeuzes, maar ook je eigen energiebalans te kunnen kijken, levert waardevolle informatie op. De posters zijn gemaakt om de metapositie

gemakkelijker in te kunnen nemen. Het zijn 3 dezelfde posters. Zo kan je de energiebalans in het hier en nu, maar ook later bekijken en met elkaar vergelijken.

 

4. een symbolisch aandenken:

 

Iets kleins en tastbaars dat een dagelijkse herinnering mag zijn aan de 7 bronnen van de vrouwelijk energie. Je vertaalt wat je leert over de 7 bronnen naar dit aandenken, dat je zelf zult samenstellen

in dit weekend. Aan het einde van het coaching weekend is dit aandenken klaar en gaat het met je mee als herinnering.

Wat krijgen deelnemers? 

  • Een geheel verzorgd lang coaching weekend van 4 dagen. Alle maaltijden, hapjes en drankjes worden verzorgd.
  • Een ontmoeting met jezelf en met anderen.

 

Locatie: Top locatie Landgoed de Kieftskamp te Vorden

Prijs: € 850 incl BTW

De Kieftskamp


In de Kieftskamp scheppen we voor gasten alle voorwaarden zich thuis te voelen, zich te bezinnen en zelfonderzoek te doen. Dit is het huis van de juiste handeling, zoals een van de gasten schreef.

Tijdens coaching of tijdens een retraite wordt nieuw licht geworpen op je beweegredenen en op je doen en laten. Er ontstaat meer zicht op de werkelijkheid.

Foto's en tekst over de locatie, met dank aan de Kieftskamp (link)