Opleiding Post Partum Coach

Post partum coach

Na de bevalling

Opleiding Puur Pijn Post Partum Preventie (P5) coach


"Uitstel en Afstel" voorkomen is Preventie

Meestal zit er tussen impactvolle gebeurtenissen tijd om te herstellen. In het geval van zwangerschap, bevalling en moederschap is tijd een schaarste. Deze 3 life events zijn direct achter elkaar gekoppeld. Het zelfhelend vermogen, hoe groot die ook is, kan onder druk komen te staan. Bijvoorbeeld na een zwangerschap waarbij  spanning en onzekerheid de overhand hebben gehad en daar achteraan een intense bevalling. Is de bevalling achter de rug, dan is er wederom geen tijd om bij te tanken. Het moederschap meldt zich. Het kind vraagt aandacht.


Als de zwangerschap en de bevalling door de zwangere vrouw intens/heftig ervaren zijn, maar er is geen tijd om daar stil bij te staan, blijven deze gevoelens die ervaren zijn zitten. Het wegdrukken van de ervaring en daarmee de gevoelens lijkt de enige handige en dus gunstige oplossing. Van uitstel komt vaak genoeg afstel. Met alle gevolgen van dien zoals, hechtingsproblematiek, PTSS, depressie of mama burn-out.


Na de kraamperiode hervatten werkende vrouwen hun werkzaamheden. De combinatie kind en werk is nieuw. De balans die al in de zwangerschap verstoord raakte, door de bevalling en het moederschap dat nog verder uitgedaagd wordt, bereikt gemakkelijk haar climax. De geactiveerde overlevingsstrategie, genaamd volhouden, wordt nog scherper aangezet. De vraag is hoelang dit vol te houden is? Vroegtijdig aandacht geven aan de bevalervaring (en eventueel zwangerschapsbeleving) is uiterst zinvol. Hoe eerder dit de aandacht krijgt hoe beter het op de lange termijn is voor het hele gezin.


Het kraambed is de periode om specifiek aandacht te geven aan de beleving van de zwangerschap, bevalling en het moederschap.

Een open gesprek in het kraambed (in de eerste 10 dagen) kan rust geven en voldoende zijn om terug te kunnen vallen op het zelfhelend vermogen. De verloskundige kan dan onderzoeken of een vrouw het zelfhelend vermogen heeft geactiveerd of dat er meer zorg nodig is.  Een ander checkmoment is de nacontrole bij verloskundige of arts.

Daarnaast is er een PTSS window van 6 weken beschreven in de literatuur. Oftewel binnen dat tijdsbestek klaren de meeste vrouwen hun traumatische bevalervaring. Niet iedereen lukt dat zonder extra begeleiding. Soms is er aanvullende zorg nodig.


De extra benodigde zorg kan heel breed zijn. Het kan zijn dat een gesprek met de eigen verloskundige, een verloskundig coach, een psycholoog, therapeut of zelfs psychiater nodig is. Om op tijd tot de goede zorg en het juiste pad te komen is vroeg signalering nodig. Precies dat is het doel van de opleiding:  Puur Pijn Post Partum Preventie Coach (P5 Coach). Krachtig aan deze opleiding is, het de coach inzicht geeft op het beschadigde zelfhelend vermogen, maar ook hoe dit direct ondersteunt en positief beïnvloedt kan worden. De P5 Coach verleent als het ware S.E.H om indien nodig de kraamvrouw verder de route van coaching, therapie en behandeling te wijzen.

Wat krijgen cursisten?

De opleiding P5 Coach is een 8 daagse opleiding waarbij de theorie verkend wordt van Preventie, Trauma, PTSS en Depressie. Daarnaast is er veel tijd en ruimte voor het aanleren van praktische coaching en het werken met speciaal ontworpen coaching tools. Door gebruik te maken van casuïstiek, het koppelen van praktisch coachen en het integreren van de tools, sluit deze opleiding echt aan op de realiteit. De coaching skills en tools komen vanzelf aan bod tijdens het behandelen van casuïstiek.


Locatie: Uitsluitend Vlaardingen/ Rotterdam of Oldenzaal


Kosten: 2495 euro inclusief BTW


Proces van Accreditatie bij de KNOV is ingezet.

Misschien is dit ook wat

VOOR JOU?

Coachend werken


Het hebben van coaching skills is in het verloskundig vak is onontbeerlijk. Met behulp van deze skills haal je het beste uit een cliënte naar boven. Het beste is uiteraard per persoon verschillend...

Privé Coaching


Het leven van een zorgverlener is turbulent. Fijne gebeurtenissen wisselen zich af met intense en soms heftige gebeurtenissen. Meestal kun je met de situatie dealen, want wij vrouwen zijn sterk...